بی حسی یخی تاتو BL

بی حسی یخی تاتو BL

بی حسی حین کار بی ال یکی از بهترین بیحسی های حین کار است

که به شما کمک میکند تا حین انجام تاتو از میزان درد مشتری بکاهید

علاوه بر آن خیالتان از بابت رنگ بری بی حسی تاتو راحت باشد

اطلاعات بیشتر ...

در حال نمایش یک نتیجه